Otázky - odpovede, názory - reakcie

Aký je rozdiel medzi Monarchiou.sk a ostatnými združeniami, stranami, aktivistami?

Niektorých inšpirujeme natoľko, že majú celé vety od nás takmer kopírované na ich webových stránkach. Avšak nikto iný, iba my sme za zviditeľnenie pôvodu moci, teda obnovenie skutočných, nie iba symbolických monarchií. Je to náš zásadový postoj. Kto nechce, aby bola moc v štáte viditeľná, nemôže mať skutočný záujem na boji proti manipulácii.
Na YouTube je zverejnené video, v ktorom autor pojednáva o novodobom otroctve. Prečo nespolupracujete s takými autormi?

Internet so sociálnymi sieťami je plný kritiky podobnej tej našej. Ale na tom istom webe (alebo kanály) spravidla nájdete aj články alebo videá o takzvaných „záhadách", čiže konšpiračných teóriách (mimozemšťania, plochá zem a pod.). Ani v jednom z tých ich článkov alebo videí nenájdete popularizovanie monarchizmu. Naopak, bývalí vladári sú hádzaní do jedného vreca so súčasnými politikmi a monarchia vydávaná za prekonaný systém. Z toho je jasné, pre koho tí ľudia pracujú. Slúžia súčasným manipulátorom, proti ktorým my bojujeme. Ich spôsob práce je nám dobre známy. Zoberú polovicu pravdy, druhú polovicu pravdy zamlčia. Namiesto nej zoberú lož, a zamiešajú. Výsledkom je manipulácia. Odpor k monarchizmu ich spoľahlivo prezrádza.
Na svete sú len dve nadprirodzené sily, ktorým podlieha prirodzený svet - Božia a diablova. Stredoveká monarchia patrila Kristovi. Kto nepatrí Kristovi, ten patrí diablovi (a antikristovi - globalistom). A komu kto patrí, tomu aj slúži. Tretia možnosť ani neutralita neexistuje. Všetky náboženstvá okrem starozákonného judajského a kresťanského založil diabol a démoni, aby sa im ľudia klaňali. Preto Boh - Stvoriteľ (všetkého) poslal svojho Syna, ktorého obetoval, aby zjavil ľudstvu Pravdu o Sebe. Monarchia bez Krista hovorí o pravde? To je vtip?

Aby ľudia spoznali pravdu, vytvorili si inštitút vedy. Tá skúma a opisuje svet, to znamená, čo je dielom Stvoriteľa. Existujú však veci, ktoré sa nedajú vedecky dokázať (opakovateľný experiment, ktorý vždy končí rovnakým výsledkom). V týchto prípadoch nemožno nič s určitosťou povedať. Ak išlo skutočne o zjavenie od Stvoriteľa, faktom je, že Stvoriteľ - obrazne povedané - nezanechal pod svojim posolstvom podpis; neposkytol nič, čím by bolo možné jeho prítomnosť vedecky preukázať. Tak ako musí byť budova postavená na pevných základoch, tak aj ľudská spoločnosť má byť postavená na pravde, to znamená na vede, kde nemôžu byť žiadne pochybnosti o rukopise Stvoriteľa. Ľudia, aj keď sú dielom Stvoriteľa, sú rôzni. Mnohí nerešpektujú úsilie Stvoriteľa, nezaujíma ich to; nedajú si námahu, aby sa od stvoriteľovej práce učili. Myslia si, že oni majú pravdu, nie Stvoriteľ so svojim dielom, ktorým je svet, teda príroda a veci prirodzené. Jednou z takých prirodzených vecí je aj vláda formou monarchie.
Hore vo večnosti (raji) je monarchia, a tá je večná, odtiaľ vlastne pochádza. Žiadne satanove výdobytky, ako beztriedna spoločnosť, demokracia či kapitalizmus.

Monarchia je forma moci, ktorá sa historicky vyvinula (nikto ju nevymyslel). Demokracia umožňuje ukrytie moci v dave, pričom spoza tohto davu niekto vládne. Preto dá sa povedať, že iná forma vlády ako monarchia neexistuje. Ide len o to, či je vladár viditeľný, alebo ukrytý za niečo. Keď sa vládca skrýva pred ľuďmi, nechce, aby ho ľudia poznali, tají svoju existenciu, znamená to, že nemôže mať dobré úmysly s ľuďmi, ktorým vládne.
„Kapitalizmus“ je pojem, ktorý zaviedol K. Marx. Nemá iný význam, iba byť opozitom (protikladom) k slovu „socializmus“.
Aj antikrist je pacifista proti vojnám. Síce jednu vyvolá, ale bez oficiálnej účasti, potom ju už v oficiálnej forme ukončí, aby bol celým svetom zvelebovaný. Vojny dopúšťa Stvoriteľ, keď sa nakopí vo svete veľa hriechu. Potom je vojna už neodvratná. Faktom je, že vojna má okrem (veľakrát zaslúženého) ľudského utrpenia aj očistný a terapeutický účinok, alebo obranný charakter. O tom by nám mohli niečo povyprávať aj naše lymfocyty.

Sme proti konfliktom, násiliu, agresii a vojnám bez ohľadu na to, čo si myslia ostatní. Príčiny vojny sú: nedostatok územia v dôsledku preľudnenia, zločinná povaha niektorých ľudí a deštruktívne ideológie alebo náboženstvá. S týmito tromi príčinami treba v čase mieru neúnavne bojovať, aby na bojiskách nemusela tiecť krv, hodnoty neboli ničené a nevinní ľudia netrpeli. Aj lymfocyty v tele musia neustále čeliť chorobám už v zárodku, aby choroba neprepukla. Žiadna choroba neprispieva k zdraviu ani dĺžke života. Naopak, často znamená dlhé zotavovanie s možnými trvalými následkami, alebo dokonca smrť.
Monarchia má zmysel iba vtedy, ak ju vedie osvietený panovník. Inak je to totalita.

Nech je to pokojne totalita či tyrania a nech vládne ten najobávanejší totalitný, neosvietený panovník, ak pre svoj ľud zabezpečí:

  • ekonomickú nezávislosť,
  • hodnotu zachovávajúcu menu,
  • žiadne povinností,
  • nie vysoké dane,
  • bezpečný domov, chránený funkčným štátom.