Nemoc civilizácie


Dnes už snáď každý vie, čo je to počítačový vírus. Jedná sa o program, resp. informáciu určenú pre počítač, schopnú samostatného šírenia medzi komunikujúcimi počítačmi a spôsobovať deštrukciu.

Keďže ľudský mozog je v mnohom počítaču podobný, logicky z toho vyplýva, že tiež musí byť zraniteľný takou informáciou, ktorá podobne ako počítačový vírus spôsobuje deštrukciu. Pri pohľade na ľudské dejiny je jasné, že ľudstvo v určitých obdobiach konalo tak, akoby ľudia hromadne stratili zdravý úsudok a zdravý rozum. Moc nad nimi mali také náboženstvá alebo ideológie, ktoré spôsobovali deštrukciu.

Samotná viera, náboženské cítenie deštrukciu spôsobovať nemôže. To, čo spôsobuje deštrukciu som pracovne nazval „myšlienkový vírus“.

Čo je myšlienkový vírus?

Podvodná informácia, potláčajúca zdravý úsudok a reálne videnie sveta, schopná šírenia medzi ľuďmi a spôsobovať deštrukciu je myšlienkovým vírusom. Podvodná informácia, ak má byť životaschopná, nákazlivá, ďalej šíriteľná, musí byť zaobalená v peknom, lákavom obale. Ten má za úlohu zapáčiť sa nášmu mozgu. Ak sa tak stane, prijme informáciu aj s jej toxickým obsahom. Tými pomyselnými „obalmi“ sú prísľuby. Keď myšlienkovým vírusom nakazenú ideológiu či náboženstvo prijme veľké množstvo ľudí, nastane niečo ako pandémia myšlienkového vírusu, a tým spojená deštrukcia, Prísľuby slobody, rovnosti, spolupatričnosti sú najpopulárnejšie, preto aj najviac rozšírené. Len málokto si uvedomuje, že v praxi to môže vyzerať úplne opačne než nám to znie. Napríklad takto: Ďalšími obľúbenými „obalmi“ pre pochybnú ideu sú napríklad: Pokračovanie by bolo dlhé. Rôznych pekných, lákavých „obalov“ pre podvrh je množstvo, avšak osvedčené frázy, heslá, ideály sa v rôznych obmenách opakujú.