Neformálne združenie monarchistov

Zvolávajú sa monarchisti žijúci na území bývalého habsburského mocnárstva

Informácie predkladané verejnosti masmédiami sú presiaknuté propagáciou multikultúry, LGBTI ľudí a ostatných „hodnôt“ presadzovaných v krajinách smerom na západ od nás. Človek zodpovedný za tento obsah mediálneho trhu oficiálne neexistuje. Anonymitu má zaručenú sofistikovanými spôsobmi.

Nehádžme flintu do žita!

Spoločnými silami usilujme, aby za kultúrnopolitickú úroveň informácií zodpovedal Karol Habsburský! Prečo práve on? – My monarchisti odpoveď vieme. Ostatní s jeho menom súhlasiť nebudú, ako so všetkým, čo súvisí s monarchiou. My sa však na názor týchto ľudí pýtať nebudeme.

Architekti budúcnosti

Predstavme si, že výstavbou budovy by boli poverení dvaja stavební architekti. Nevedeli by sa zhodnúť, či budova má byť poschodová, alebo prízemná. A tak najprv prvý architekt by nariadil stavbu poschodovej budovy. Po štyroch mesiacoch prác by prišiel druhý architekt, nariadil všetko začaté zbúrať a stavať budovu prízemnú. Každé ďalšie štyri mesiace by sa situácia opakovala, a budova nikdy nedostavala. Architekti našej budúcnosti uviazli v takomto absurdnom divadle. Nie je to však úplne ich chyba. To, že žiadna stavba nenaberá kontúry neznamená, že si to tak investor (majiteľ) neželá. Nikto predsa neinvestuje prostriedky bezcieľne. Možno práve tá „bezcieľnosť“ je majiteľov zámer; nechce budovu, ale vyčerpaných staviteľov. Propagácia multikultúry, LGBTI ľudí, konzumu a ostatných „hodnôt“ čiastočne prezrádza, akú „stavbu“ si majiteľ želá. Je jasné, že nechce národy, ale ich zmes. Bližšie informácie o svojich zámeroch neposkytne. Skrýva sa. Politické strany s politikmi a ich prisluhovačmi sa prepožičali na túto podivnú hru tajomnej entity. My monarchisti nie sme politickou stranou. Tam si podľa zadefinovaných pravidiel za svojho predsedu, vodcu, diktátora, prezidenta atď. zvolia hocikoho. Na rozdiel od toho my pravidlá nepotrebujeme. Nám postačuje zásada vernosti svojej vlasti a rodu na čele štátu. Ten rozhoduje o všetkom.

Chráňme ľudí pred politikmi!

Je čas začať chrániť ľudí a štáty pred politikmi. Komu viac ako sto rokov nebolo dosť na poučenie, tomu ani tisíc nebude stačiť.

Za viac ako 100 rokov sa vystriedalo pri kormidle množstvo politikov. K moci sa dostali vždy rovnakým spôsobom – sľubmi. Politici ľudí pozorne počúvajú, zisťujú, čo ľudia chcú, aby im to mohli sľúbiť. Zvolení sú tí politici, ktorí konkurenciu prekonávajú svojou výslovnosťou, rečníckym umením, charizmou a možnosťami prezentovania sa v mediálnom priestore za pomoci tých najlepších profesionálov v marketingovej manipulácii.

Boj o kormidlo vrcholí dňom volieb, kedy s napätím sa očakávajú prvé volebné odhady po zatvorení volebných miestností. Nasleduje zverejnenie oficiálnych výsledkov a zdĺhavé diskusie úspešných politikov v živých vysielaniach televízie i rozhlasu. Po niekoľkých dňoch vyčerpávajúceho politizovania typu „kto s kým a za akých podmienok“ končí boj o moc ceremoniálom preberania mocenskej funkcie. V tomto období neúspešní politici už usilovne premýšľajú, analyzujú chyby, ktorých sa v marketingovej stratégii dopustili, aby sa im v budúcej predvolebnej kampani mohli vyvarovať. Začínajú oslovovať svojich priaznivcov s kritikov novej vládnucej garnitúry. Boj o kormidlo sa opätovne rozbieha. Objavujú sa noví politici, pozorne naslúchajúci ľuďom, aby sa dozvedeli, čo ľudia chcú počuť. Sľúbia im, že budú bojovať za ich práva, slobodu, lepšiu budúcnosť. Sľúbia čokoľvek, aby ich preferenčné percentá neklesali, ale rástli. Stáva sa, že ľudia si neprajú politikov. V tom prípade je nutné namiesto slova „politik“ používať iný výraz, napríklad „aktivista“. Pre úspech u cieľovej skupiny voličov požadujúcich zásadnú zmenu systému je potrebné dištancovať sa od všetkého a všetkých, používať tie slovné frázy, ktoré sa ľudom najviac páčia. Pre úspech mladých politikov je dôležité zdôrazňovať, že treba všetkých starých politikov vymeniť, lebo už majú nakradnuté dosť, nech nerozkladnú všetko, aby ostalo aj pre nich, mladých, ktorí majú život ešte pred sebou.

Ak tento stav správy štátu nepovažujete za chorý, nevyvoláva vo vás negatívne emócie, alebo si nahovárate, že taký opis je prehnaný, v tom prípade ste človek, ktorý nedokáže vidieť skutočnosť. Možno ani vtedy, keď na ulici za bieleho dňa by bolo znásilnené vaše dieťa zločincami, vinu za také niečo by ste hľadali u nevinných. Ak je to tak, ste prácou pre špecialistov odboru psychológie možno i psychiatrie. Avšak tí, ktorý netrpia poruchami vnímania reality, ich duševné zdravie im umožňuje vidieť nielen súčasný svet v reálnych farbách, ale aj pomerne presne predpokladať ďalší vývoj, vedia, že zmenu politici neprinesú. Ryby si svoj rybník nevypustia.


Test

Odpovedzte si na nasledovných päť otázok a presvedčte sa, či ste vhodným kandidátom do našich radov!

Prvá otázka:
Voľakto od kráľa Sparty Lykurga žiadal, aby v obci namiesto aristokracie, to jest vlády optimátov čiže elity, zriadil demokraciu, to jest vládu ľudovú. “Najprv to urob ty vo svojom vlastnom dome, tam si ustanov demokraciu,” odvetil mu Lykurgos.
Čo má znamenať tento výrok?

Odpoveď 1:
Lykurgos tým všetečnému a hlúpemu človeku pripomenul, aby sa najprv naučil riadiť svoj dom a až potom hľadel, akým spôsobom treba viesť štát. Ak totiž zle spravuje svoju rodinu, je logické, že dotyčný nie je schopný spravovať ani štát.

Odpoveď 2:
Lykurgos tým všetečnému a hlúpemu človeku pripomenul, že ak si zriadi v dome demokraciu, stratí hlavné slovo v rodine.Druhá otázka:
Platón či Ibn Chaldún hovoria o zákonitom striedaní ústav v istom poradí (anacyclosis). Monarchiu vystrieda aristokracia, potom demokracia, po ktorej vždy nasleduje ochlokracia (chaos, vláda davu) a znova monarchia.
Takéto striedania sú:

Odpoveď 1:
Prirodzeným cyklom.

Odpoveď 2:
Zlyhaniami.Tretia otázka:
Aký je váš názor na demokraciu?

Odpoveď 1:
Demokracia je dobré zriadenie, len má svoje chyby, ktoré treba zmeniť.

Odpoveď 2:
Demokracia je nevydarené pomenovanie pre samosprávu.Štvrtá otázka:
Delenie ľudí na šľachtu a poddaných vzniklo v dôsledku:

Odpoveď 1:
Pýchy, sebectva s domýšľavosťou a potrebou nadraďovania sa voči ostatným ľudom.

Odpoveď 2:
Vojen, kedy po zložení zbraní bolo potrebné odlíšiť víťazov od porazených, tým zabrániť miešaniu krvi víťazného národa s porazeným národom.Piata otázka:
Len voľbami je možné dosiahnuť, aby štát riadil ten najschopnejší. Monarchia umožňuje, aby štát riadil neschopný vladár, ktorého nebude môcť nikto odvolať.
Tento výrok je:

Odpoveď 1:
Pravdivý

Odpoveď 2:
Pravdivý, ak je takto doplnený: „Voľbami je možné dosiahnuť, aby štát riadil ten najschopnejší vlastizradca. Monarchia umožňuje, aby v čele bol vladár. Štát riadi správca, za ktorého zodpovedá vladár; za vladára zodpovedá jeho rod; za vladárov rod zodpovedá armáda, ktorá v prípade zle riadeného štátu slabne, končí v rukách inej armády.“


Hláste sa iba tí, ktorí ste si na všetky otázky odpovedali druhou odpoveďou

Naše ciele

Vláda rozumu a čestnosti

Pre národ domovinu, svedomito stráženú funkčným štátom

Poctivosť a zodpovednosť skutočnosťou, nie iba frázami používanými politikmi

Zločiny odhaľované, zločinci spravodlivo trestaní

Slovu „sloboda“ prinavrátenie pôvodného významu

Vernosť a chrabrosť odmeňovaná – zrada a zbabelosť opovrhovaná


Kontaktovať nás môžete prostredníctvom občianskeho združenia Monarchia.sk. Vaše mená a e-maily budú iba pre našu potrebu komunikácie. Kliknite tu.