Kontaktné údaje

Názov
Monarchia.sk
Právna forma
Občianske združenie
Sídlo
Kotlištská 348/40, 981 01 Hnúšťa 1
Štatutár
Pavel Stieranka
Tel. čísla
+421 47 5422 330; +421 910 296 514
E-mail
info(a)monarchia.sk

Bankové spojenie

Banka
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu
IBAN
SK6909000000000381258813
SWIFT
GIBASKBX
IČO
53506332

logo facebook logo twitter Google logo youtube